תאונות עבודה במשטרה – מתי ניתן לתבוע את משרד הביטחון?

שיתוף

תאונות עבודה במשטרה – מתי ניתן לתבוע את משרד הביטחון?
פגיעה במסגרת עבודה בכוחות הביטחון, לרבות המשטרה, מהווה עילה לתביעה וקבלת פיצויים. אולם, בעקבות ועדת גורן, שקמה בשנת 2009, חלו שינויים ותיקונים בחוק בנכים - בייחוד בכל הנוגע לשוטרים שנפגעו במסגרת עבודתם. אם עבדתם בכוחות המשטרה וחוויתם פציעה במהלך שירותכם, חשוב שתדעו באילו מקרים אתם יכולים להגיש תביעה נגד משרד הביטחון.

תאונות עבודה במשטרה: מתי ניתן להגיש תביעה נגד משרד הביטחון?

שוטרים שמשרתים בשירות קבע, וכן שוטרים שנמצאים בשירות חובה צבאי, יכולים להגיש תביעה נגד משרד הביטחון. אולם, החל משנת 2017 נקבע כי סוהרים, שוטרים ואנשי קבע אשר נפגעו בפעילות שאינה פעילות מבצעית אינם יכולים להגיש תביעות נגד משרד הביטחון. במקרים האלו ניתן להגיש תביעה לפיצויים במוסד לביטוח לאומי בלבד. (תקף לשוטרים, סוהרים ואנשי קבע שנפגעו אחרי ה-27.4.2017).

באילו מקרים ניתן להגיש תביעה נגד משרד הביטחון?

כאמור, שוטרים בשירות קבע ושירות חובה יכולים להגיש תביעה נגד משרד הביטחון. ועדת גורן קבעה את המקרים שבהם שוטרים וסוהרים יכולים להגיש תביעות כאלו:

במקרים של "חבלת שירות":

שוטרים שחוו חבלת שירות לפי ההגדרות הבאות יכולים להגיש תביעה נגד משרד הביטחון:

· חבלה שנגרמה במהלך פעילות מבצעית

· חבלה שנגרמה במהלך אימון לפעילות מבצעית

· חבלה שנגרמה באירוע אחר שאופיו, נסיבותיו ומהותו ייחודיים לשירות

ומה בנוגע למחלת שירות?

שוטרים, אנשי קבע וכיוצ"ב שחוו "מחלת שירות", כלומר מחלה שהתפתחה בעקבות שירותם, אינם יכולים להגיש תביעה נגד משרד הביטחון. להגדרה הזו יש מספר סייגים:

· מחלות שנגרמו בעקבות חשיפה לחומרים מסוכנים

· פגיעה באיברי השמיעה בערבות חשיפה לרעש או אירועי רעש

· הדבקות במחלה בעקבות חשיפה לנוזלי גוף ומוצרי דם

· מחלות נוספות, כפי שהוגדרו לפי משרד הביטחון

אולם, חשוב להבחין בין *מחלות שהתפתחו לאורך זמן ובין מחלות שהתרחשו בעקבות אירוע נקודתי. במקרים האלו המצב ייחשב בתור חבלת שירות, וניתן יהיה להגיש תביעה לקבלת פיצויים ממשרד הביטחון.

* שוטרים, אנשי קבע וסוהרים שחלו במחלה בעקבות שירותם לפני שנת 2014 יכולים להגיש תביעה למשרד הביטחון (לפני החלת התקנות של ועדת גורן).

פוסט טראומה אצל שוטרים: מה חשוב לדעת?

ישנם לא מעט מקרים שבהם שוטרים חשופים למראות ולאירועים קשים. לכן, פוסט טראומה היא בעיה שמתרחשת גם בקרב שוטרים, ולא רק חיילים. פוסט טראומה מוגדרת כטראומה שנגרמת בעקבות

אירוע נקודתי מסוים, בזמן מסוים, ולכן היא נופלת בהגדרה של חבלת שירות. לכן, שוטריםוסוהרים שחוו פוסט טראומה במהלך שירותם או בעקבותיו יכולים להגיש תביעה נגד משרד הביטחון בגין חבלה.

כיצד מגישים תביעה למשרד הביטחון?

כאמור, שוטרים, אנשי קבע וסוהרים יכולים להגיש תביעה למשרד הביטחון בעקבות חבלות שירות (ומחלות, בתנאים מסוימים). לתביעות מהסוג הזה יש מהלך עניינים קבוע ומוסדר על פי חוק, והוא:

הגשת טופס תביעה ואסמכתאות רפואיות

לפני הגשת תביעות למשרד הביטחון, יש למלא טופס תביעה, שכולל את פרטיו של התובע. לפני התביעה יש לאסוף חומרים רפואיים שמראים כי התובע חווה חבלה שהביאה לנכות כזו או אחרת. את המסמכים יש לאסוף מרופאים מוסמכים, ולצרפם לטופס התביעה המלא.

את המסמכים האלו יש להגיש לקצין התגמולים של משרד הביטחון, אגף שיקום נכים. קצין התגמולים בוחן את דבר התביעה והחומרים הרפואיים, ואם ישנן ראיות שאכן אירעה חבלה בעקבות השירות, הוא יעביר את התיק למומחים רפואיים מטעם משרד הביטחון.

גם בשלב הזה בוחנים את הקשר בין החבלה ובין השירות; כדי לקבל אחוזי נכות ממשרד הביטחון, בין שמדובר בתביעה של חייל או של סוהר, יש להראות שישנו קשר בין החבלה ובין השירות.

המומחים הרפואיים בוחנים את התביעה ואת האסמכתאות הרפואיות כדי לבחון אם ישנו קשר כזה. הבדיקה היא מעמיקה, וישנם מקרים שבה

ם התביעה נסגרת בשלב הזה. כלומר, כאשר המומחים לא מוצאים קשר נסיבתי בין השירות ובין חבלה, הם יודיעו על כך לקצין התגמולים. בתורו, קצין התגמולים יודיע לתובע שהתיק אינו ממשיך לוועדה רפואית.

במקרה שבו נמצא קשר נסיבתי בין החבלה ובין השירות, המסקנות יועברו לקצין התגמולים. הקצין יעביר את המסקנות ואת התיק לבחינה של ועדה רפואית מטעם משרד הביטחון. בשלב הזה, שגם הוא שלב מכריע, הוועדה תבחן את התיק בפרוטרוט, ותזמן את התובע לתת עדות על מצבו.

תפקידה של הוועדה הוא לקבוע אחוזי נכות בהתאם להיקף החבלה וחומרתה. במקרים מסוימים, התובע יקבל אחוזי נכות, אך לא יקבל פיצויים (אחוזי נכות של 9%-0%). במקרה של 19%-10% – התובע יקבל פיצוי כספי חד-פעמי. אחוזי נכות של 20% ומעלה יזכו את התובע בפיצויים חודשיים באופן קבוע.

תאונות עבודה במשטרה: מה עוד חשוב לדעת?

כמו בתפקידים אחרים, אנשי קבע,שוטרים יכולים לחוות תאונות עבודה במסגרת תפקידם. התאונות האלו יכולות להוביל לחבלות ומגבלות שונות, ולכן חשוב להגיש תביעה למשרד הביטחון. הכרה בנכות מטעם משרד הביטחון יכולה לזכות אתכם בפיצויים, שיכולים לסייע רבות. כדי להגדיל את הסיכויים לקבלת פיצויים, מומלץ להיעזר בעורך דין משרד הביטחון, עוד לפני הגשת התביעה.

הצגה שגויה של חומרים רפואיים, איסוף לוקה בחסר של ראיות רפואיות והתנהלות לא נכונה מול גורמים שונים עלולה לגרום לדחייה של התביעה. סיוע משפטי מקצועי של עורך דין משרד ביטחון מגדיל משמעותית את הסיכוי לקבל אחוזי נכות, ואת הפיצויים הנלווים להם.