ועדה רפואית במשרד הביטחון

ועדה רפואית במשרד הביטחון

שיתוף

ועדה רפואית במשרד הביטחון
ועדה רפואית במשרד הביטחון הינה השלב האחרון בתביעה נגד משרד הביטחון. מטרת הועדה היא לקבוע את גובה הנכות בכדי שמשרד יקבע אלו פיצויים, הטבות, תגמולים יקבל הנכה. הוועדה הרפואית הינה שלב הכרחי וחשוב לצורך מיצוי הזכויות במשרד הביטחון ולכן חשוב להגיע לוועדה מוכנים
ועדה רפואית במשרד הביטחון

ועדה רפואית במשרד הביטחון

אגף השיקום יקבע אלו הטבות ותגמולים יינתנו לנכה בהתאם לגובה הנכות ולסעיף הנכות שקבעה הוועדה. חשוב מאוד להגיע לוועדה הרפואית עם תמונה ברורה של המצב הרפואי/נפשי  וזאת בכדי שלוועדה הרפואית יהיה את הכלים המתאימים לקבוע את סעיפי הליקוי המתאימים ביותר.

רק נכה אשר הקשר הסיבתי שלו הוכח במשרד הביטחון (משרד הביטחון לוקח אחריות על הפגימה שנגרמה) יועבר לוועדה רפואית.

נכה שתביעתו נידחת לא יופנה לוועדה רפואית בבמשרד הביטחון – אם ירצה לערער על החלטה זו ולהגיע לשלב קביעת הנכות יצטרך לערער לבית המשפט בערעור נכים.

ועדה רפואית במשרד הביטחון – מיקום

תביעות חדשות אשר הוגשו אחרי משנת 2022, ישובצו לוועדות מחוזיות בבית חולים לוינשטיין או לוועדות בבית חולים תל השומר (החלוקה מתבצעת לפי ספרה השישית במספר התיק שבמשרד הביטחון).

נכה אשר הגיש בקשה להחמרת מצב, נכה שהוכר כבר בעבר או נכה שהגיש ערעור בפני הוועדה העליונה – יועברו לוועדה רפואית במחוז השיקום הרלוונטי (לפי מקום המגורים המעודכן במשרד הביטחון, באר שבע, ירושלים, פתח תקווה, חיפה).

לעוד מאמרים רבים בנושא תביעות משרד הביטחון – לחצו כאן

האם יש יתרון בוועדות החדשות של משרד הביטחון שמתקיימות בבתי החולים (שיבא ולוינשטיין)?

זאת שאלה קשה, שהרי המקום עצמו לא באמת שמשנה את איכות הוועדה,  הרופאים עצמם אשר יושבים בוועדה הם אלה שמשנים. ישנם ועדות שאותן רופאים אשר ישבו בוועדות במחוזות השונים יושבים עכשיו בוועדות בבתי החולים.

רופאים חדשים בד"כ מייצרים אווירה טובה ומכילה יותר בוועדה הרפואית, מוכנים לשמוע ומבצעים בדיקה מקיפה יותר. כמו-כן נראה, כי הוועדות הרפואיות עם הרופאים "החדשים" מאמינים יותר לתלונות הנכה – דבר שהוא חשוב מאוד בקביעת הנכות.

עם זאת, רופאים אשר לא מספיק מנוסים בוועדות וקביעת נכות, טועים יותר, אותם הרופאים לא מספיק מכירים את התקנות, את ההוראות והפסיקה,  דבר אשר מצריך פרוצדורות משפטיות נוספות כדי לקבלם.

*ישנן רופאים ותיקים (מעט) אשר מכירים היטב את התקנות ועדין "מאמינים" לנכה, מבצעים בדיקות מקיפות וקובעים נכויות הוגנות.

 

סדר העבודה של הוועדה רפואית

לאחר שקצין התגמולים הכיר בקשר הסיבתי, ישלח קצין התגמולים את התיק ליו"ר הוועדות הרפואיות במקום בו תתקיים הוועדה הרפואית (מחוזיות השונים או בבתי החולים).

יו"ר הוועדות יבדוק את התיק ויקבע את הרכב הוועדה בהתאם לסוג הפגימה. יו"ר הוועדות יקבע את הוראות ויעביר את התיק לשיבוץ בהתאם למה שקבע היו"ר.

מנהלת הוועדות יתאמו מועד וועדה ויעדכנו את הנכה / עורך דינו. לאחר קביעת מועד הוועדה יוכל הנכה/ עורך דינו לדחות את הוועדה עם הגשת בקשה מתאימה.

לאחר ביצוע הוועדה הרפואית יועבר התיק ליו"ר הוועדות.

לאחר שיו"ר הוועדות יבדוק את מסקנות הוועדה, הוא יחתום על הפרוטוקול ויעביר את התיק חזרה לקצין התגמולים (אותו קצין שהעביר את התיק הוועדה הרפואית).

קצין התגמולים יבדוק שלא נפל פגם במסקנות הוועדה, יעדכן באופן רשמי את מסקנות הוועדה תוך שהוא מציין במפורש את סעיפי הליקוי שנבחרו, ולאחר מכן יוציא החלטה רישמית של הוועדה הרפואית שתשלח בדואר לנכה ולעורך דינו.

על החלטת הוועדה הרפואית המחוזית ניתן לערער בפני וועדה רפואית עליונה.

ועדה רפואית עליונה של משרד הביטחון

כאשר הוגש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית המחוזית יופנה הנכה לוועדה רפואית עליונה.

הוועדה הרפואית העליונה תהיה בהרכב של 3 רופאים לפחות. הוועדה הרפואית תוכל לקבל את הערעור ולקבוע נכות גבוה יותר ממה שקבעה הוועדה המחוזית. לדחות את הערעור ולהשאיר את הנכות כפי שקבעה הוועדה המחוזית, וכן לקבוע נכות נמוך ממש שקבעה הוועדה המחוזית – מצב כזה על הוועדה להתריע בכתב לנכה על האפשרות להפחתת הנכות ותנתן לנכה אפשרות למשוך את הערעור.

על החלטת הוועדה העליונה ניתן לערער בשאלה משפטית בלבד בפני בית המשפט המחוזי.

איך נקבע אחוז הנכות במשרד הביטחון?

אחוזי הנכות נקבעים בסופו של דבר אך ורק על פי תקנות הנכים. כלומר רופאי הוועדה הרפואית יבצעו בדיקה קלינית, יעיינו במסמכים הרפואים ורק לאחר שגיבשו בדעתם את המצב הרפואי הם יפנו לתקנות הנכים ושם יחפשו את הסעיף הרלוונטי ביותר. אותו הסעיף הספציפי יקנה את גובה הנכות.

קביעה רפואית של סעיף ספציפי דורש מיומנות בנושא זה, וזה לא קשור לכמה הרופא הוא רופא טוב, זה  אלרוב קשור בהבנה המשפטית ובהכרה במדוקדקת של התקנות.

רוב הערעורים יהו  על ועדות הרפואית שלא בחרו סעיף ליקוי אשר לא עונה במדויוק על המצב הרפואי ולכן אחוז הנכות אשר נקבע הינו נמוך יותר.

לכן ישנה חשיבות מכרעת להגעה לוועדה הרפואית כאשר המצב הרפואי ברור, הנכה מיוצג ועורך דינו מכיר היטב את התקנות, יודע להכיוון את הוועדה לסעיפי ליקוי הנכונים ויודע להסביר לוועדה איזה סעיפים אינם יכולים להתאים.

צריך לזכור, כל סעיף ליקוי קובע נכויות שונות וזכאויות שונות, לכן חשוב מאוד להכיר היטב את המצב במבעוד מועד, לוודא שוועדה הרפואית מבינה את המצב הרפואי ויודעת להתאים את סעיף הליקוי הנכון ביותר.

ישנם מצבים (תלוי בסוג הפגימה, סוג הוועדה, והרכב הרופאים אשר ישבו בוועדה) שיהיה נכון להגיע לוועדה הרפואית עם הערכת נכות מסודרת מרופא מומחה בתחום, זאת בכדי להכווין את הוועדה לאחוזי הנכות הרצויים, ולבקש, ככל שהוועדה תבחר שלא להסכים עם אותה הערכה שהוגשה לנמק את הסיבה לכך.

רופאי הוועדה לא מחוייבים למה שנכתב ע"י רופאים אחרים, לכן צריכה להיות חשיבה מרובה לפני שהולכים להערכת נכות אצל רופא מומחה ומשלמים כסף, בכדי להבין איך אפשר להשפיע יותר על החלטת הוועדה.

לסיכום

הוועדה הרפואית במשרד הביטחון היא זאת שתקבע עם מגיע לכם הטבות, תגמולים וזכאויות שונות,

לכן חשוב מאוד מאוד להגיע לוועדה כשאתם מיוצגים ע"י עורך דין הבקיא בתביעות משרד הביטחון, מופיע הרבה בפני הוועדות השונות ומכיר את כל הרכבי הוועדות, כמו-כן מכיר את ההיררכיה הרפואית בתחומים הספציפיים וזאת בכדי להביא מסמכים רפואיים איכותיים בפני ההרכב הספציפי. בנוסף חשוב עו"ד אשר מופיע הרבה בפני הוועדות העליונות ובבתי משפט מחוזי בערעורים על הוועדות העליונות וזאת בכדי לטעון טיעוניים משפטיים ועדכוני פסיקה רלוונטיים לקביעת הנכות.