נכה צה"ל – הדרכים המובילות להכרה כנכה צה"ל

נכה צהל

שיתוף

נכה צה"ל – הדרכים המובילות להכרה כנכה צה"ל
הדרך להכרה כנכה צה"ל עוברת בחוק הנכים או בחוק חיילים ובני משפחותיהם. בהתאם לחוקים, חייל, שוטר, סוהר, איש שירות הביטחון שנחבל בשירותו הצבאי / הביטחוני ובעקבות השירות, יוכל להגיש תביעה לאגף השיקום בכדי שיכירו בו כנכה צה"ל. הכרה כנכה צה"ל תזכה את הנכה בשלל זכאויות בהתאם לגובה הנכות שתקבע.
נכה צהל

זכאים להיות מוכרים כנכה צה"ל

חייל בסדיר שנחבל או שחלה בשירות הצבאי ובעקבות השירות הצבאי (כלומר: הנזק הרפואי נגרם בגלל השירות הצבאי ולא די בכך שזה נגרם בזמן השירו הצבאי) יוכל להגיש תביעה לאגף שיקום נכים במשרד הביטחון בכדי שיכירו בו כנכה צה"ל.

הליך ההכרה במשרד הביטחון הוא הליך שלוקח זמן. החייל הצטרך להוכיח שהמצב הרפואי לא נגרם לו עוד לפני השירות, וכן שעצם הפציעה או המחלה אירעה בגלל השירות הצבאי. לדוגמא: לוחם שקרע את הרצועות בברך בזמן שביצע בוחן מסלול. בכדי שהלוחם יוכר כנכה צה"ל, הוא יצטרך להגיש תביעה, להוכיח למשרד הביטחון שלא סבל מבעיות בברך עוד קודם לפציעה, ושאכן הפציעה נגרמה בבוחן מסלול ולא בבית – את זה יהיה ניתן להוכיח עם דו"ח פציעה או אישור מיוחד מהמפקד.

במצבים כאשר החייל סובל ממצב רפואי נגרם ללא אירוע ספציפי, ועקב ריבוי של פעולות. יצטרך החייל להוכיח למשרד הביטחון שתנאי השירות שלו הם שגרמו למצב הרפואי שלו.

עדכון חקיקתי לאנשי קבע:

אנשי הקבע, ובהתאם לעדכוני החקיקה שבוצעו בשנת 2016. אנשי הקבע יוכרו כנכה צה"ל רק אם הם נפצעו במהלך פעילות מבצעית, באימון מבצעי, באירוע ייחודי לשירות הצבאי. לגבי בעיות רפואיות שנגרמו עקב תנאי השירות – לא יהיה ניתן לתבוע את משרד הביטחון ולהיות מוכרים כנכה צה"ל, למעט חריגים בודדים שנקבעו בחוק. (לעניין זה, איש קבע יחשב לפי חוק זה, רק לאחר 6 חודשים מהכניסה לקבע).

 

הגשת התביעה:

על התובע להגיש את תביעתו עד 3 שנים מיום השחרור, שהרי, לאחר מכן התביעה תוכל להידחות בעקבות טענת התיישנות. את התביעה ניתן להגיש בסמוך למועד השחרור מהשירות הסדיר.

לתביעה יש לצרף שלל מסמכים ואסמכתאות בכדי לעמוד בהוראת החוק. התביעה תוגש לאגף שיקום נכים בפתח תקווה, שם התביעה תתחיל לעבור מספר תחנות עד שקצין התגמולים יכיר בתובע כנכה צה"ל (יכיר בקשר הסיבתי) ויפנה את התובע לוועדה רפואית במשרד הביטחון לצורך קביעת אחוז נכות.

אחוזי הנכות במשרד הביטחון:

בהתאם לאחוז הנכות שיקבע לכם – תקבלו את הזכאויות לתגמולים כספיים, טיפוליים רפואיים, והטבות. כפי שנכתב מעלה, לאחר שקצין התגמולים מכיר התביעה כחבלה /מחלה שאירעה בעקבות השירות הצבאי, מפנה קצין התגמולים את התובע לוועדה רפואית במשרד הביטחון.

עורך הדין של התובע יזומן לוועדה הרפואית ויינתן לו האפשרות לטעון את טענותיו בפני הרכב הוועדה. הוועדה הרפואית תעיין בחומר הרפואי של התובע, תשמע את תלונותיו של התובע ותבצע בדיקה קלינית. אורך הוועדה הוא קצר ולכן חשוב מאוד להגיד מוכנים בכדי להעביר את המסר/ המצב הרפואי בצורה הטובה ביותר.

האורך שמוקצה לוועדה המחוזית, מקצה לקצה הוא 15 דקות, והאורך של הוועדה העליונה מקצה לקצה הוא 30 דקות.

מייד עם סיום הוועדה הרפואית ישלח פרוטוקול והחלטה הוועדה ליו"ר הוועדה הרפואיות של אותו המחוז ולאחר מכן לאישור קצין התגמולים.

 

זכויות נכה צה"ל

אחוז הנכות שייקבע – הוא זה שיקבע את הזכויות שיהיו לתובע כנכה צה"ל.

נכה צה"ל שקיבלו 10% נכות עד 19% נכות יקבלו פיצויי חד פעמי שמתחיל ב52,000 ₪ – 200,000 ₪. כמו כן יזכה הנכה לקבל הנחה משמעותית בארנונה למשך שארית חייו.

נכה צה"ל שקיבל 20% נכות ומעלה יקבל גמלה חודשית של כ 48 ₪ לחודש עבוד אחוז נכות אחד (20% נכות = 960 ₪). כמו כן יזכה הנכה להנחה בארנונה, טיפול רפואי על חשבון משרד הביטחון, מועדון חבר, בית הלוחם, ימי מחלה, חמי מרפא וכו'. בהתאם לסוג הנכות ולאחוז הנכות ינתנו הטבות נוספות, כגון: רכב, דיור, הנחה בחשמל, מלווה וכו.

מאמר זה נכתב לצורך הנגשת המידע בנושא נכי צה"ל ותביעה נגד משרד הביטחון על ידי משרד עורכי דין ידידיה בלומהוף