נכות זמנית לעומת נכות קבועה במשרד הביטחון

אחוזי נכות במשרד הביטחון

שיתוף

נכות זמנית לעומת נכות קבועה במשרד הביטחון
במהלך השירות הצבאי עלולות להתרחש פציעות גופניות שונות. כדי לקבל פיצויים עבור הפציעות האלו יש להגיש תביעה למשרד הביטחון לפי הנהלים שנקבעו בחוק. השלב הסופי של התביעות הוא הוועדה הרפואית, שקובעת אחוזי נכות עבור התובע. במקרים מסוימים נקבעת נכות קבועה (צמיתה), בעוד שבמקרים אחרים הוועדה קובעת אחוזי נכות זמניים. הקביעה הזו משפיעה באופן ישיר על גובה הפיצויים ומשך תקופת הפיצויים. כאן נגלה מה ההבדלים בין נכות זמנית לנכות קבועה, וכיצד משרד הביטחון מבדיל בין שני המקרים האלו
אחוזי נכות במשרד הביטחון

כיצד קובעים סוג נכות ואחוזי נכות במשרד הביטחון?

תהליך קבלת הזכויות במסגרת תביעות נגד משרד הביטחון הוא זהה במרבית המקרים. תובעים צריכים לאסוף מידע רפואי על מצבם שמעיד על קשר ישיר בין השירות ובין פגיעה שחוו.

משרד הביטחון ממנה מומחים רפואיים שבודקים האם ישנו קשר כזה. לאחר מכן, התיק עובר לבדיקה של ועדה רפואית, שגם היא כוללת מומחה, או מספר מומחים רפואיים, מטעם משרד הביטחון. בין התחנות האלו התיק עובר אצל קצין תגמולים של משרד הביטחון, שגם הוא בוחן את הטענות של התובע.

הוועדה הרפואית בוחנת את היקף הנכות של התובע, וכן את השפעתה לטווח הקצר והארוך. לוועדה יש סמכות לקבוע את אחוזי הנכות שהתובע זכאי להם, אבל לא רק את גובה אחוזי הנכות; בסמכותה של הוועדה לקבוע האם מדובר בנכות זמנית או נכות קבועה. כלומר, הוועדה קובעת האם התובע יקבל פיצויים למשך כל חייו, או לפרק זמן מוגבל בלבד.

נכות זמנית לעומת נכות קבועה: כיצד הוועדה הרפואית מכריעה בנושא?

ועדה רפואית של משרד הביטחון כוללת מומחים רפואיים בתחום שבו הוגשה התביעה. תפקידה הוא להיות ניטרלית (ככל שניתן) ולקבוע אחוזי נכות בהתאם לראיות הרפואיות שהוצגו בפניה, בהתאם להחלטות של המומחים בראשית התהליך ובהתאם לעדות של התובע.

בתום הצגת הראיות והמידע בפניי הוועדה, היא תכריע את גובה אחוזי הנכות, בהתאם לתקנון הנכים של משרד הביטחון. נכות זמנית נקבעת כאשר מצבו הרפואי של התובע עדיין אינו יציב: כלומר, לא ניתן לדעת עדיין אם מדובר בנכות צמיתה או בנכות זמנית.

בנוסף, אם הוועדה מגיעה למסקנה שהנכות היא בעלת מרפא ולא תלווה את התובע למשך כל חייו, היא תקבע אחוזי נכות זמניים ולזמן את התובע בפני וועדת "פג תוקף" לאחר סיום תקופת הנכות שנקבעה.

כלומר, ההבדל בין נכות זמנית ובין נכות קבועה (צמיתה) הוא היקף הפגיעה והשפעתה לאורך זמן. אם למשל חייל חווה קרע ברצועה בברך ומגיש תביעה בעודו בתהליך שיקום, הוועדה עשויה לקבוע אחוזי נכות זמניים. ישנם חיילים שמחלימים מהפציעה הזו בצורה יחסית טובה שיסיימנו עם נכות צמיתה נמוכה ויש כאלו שסובלים מנכות משמעותית עם אחוז נכות גבוה לכל חייהם, כך שבחודשים הראשונים לשיקום המצב לטווח ארוך אינו ברור.

קבלת אחוזי נכות זמנית

אחוזי נכות זמנית הם אחוזי נכות של 19%-10%: אלו אחוזי נכות שמזכים בפיצוי חד פעמי קטן במיוחד עבור התובע, פיצוי חלקי מהסכום הכולל של הפיצוי לצמיתות. נכות קבועה היא נכות של 20% ומעלה, אשר מזכה בפיצויים חודשיים לכל החיים.

נכות זמנית לעומת קבועה
נכות זמנית לעומת קבועה

כאשר מקבלים אחוזי נכות זמנית, ניתן לממש זכויות נוספות. על פי החוק בישראל אחוזי נכות ממשרד הביטחון מזכים בזכויות נוספות מלבד הפיצויים ממשרד הביטחון. אולם, חשוב להדגיש שהפיצויים מוגבלים לפרק הזמן שבו מוגדרת הנכות.

האם ניתן לערער על נכות זמנית?

ישנם לא מעט מקרים שבהם תובעים מקבלים אחוזי נכות נמוכים מאלו שמגיע להם בפועל. פציעות ו/או מחלות במסגרת שירות במשרד הביטחון אינן מאפשרות לתפקד באופן תקין למשך תקופה, וכאשר אחוזי הנכות וגובה הפיצויים נמוכים מדי, זה עלול להוביל לקשיים כלכליים.

במקרים שבהם תובעים מקבלים אחוזי נכות נמוכים מאלו שמגיע להם ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית. הערעור יוגש לוועדה רפואית עליונה, אשר תבחן מחדש את התיק ותקבע האם אכן יש הצדקה להעלות את גובה אחוזי הנכות.

במקרים האלו חשוב לדעת שהוועדה יכולה להעלות את אחוזי הנכות, אך גם להוריד אותם (לאחר התרעה). במקרים האלו הפיצויים יופחתו גם הם, כך שמדובר בסיכון שצריך לקחת בחשבון לפני הגשת הערעור.

נכות זמנית לעומת נכות קבועה: מה עוד חשוב לדעת?

תיקי תביעה נגד משרד הביטחון עלולים להשתרך במשך חודשים ארוכים. למרבה הצער, יש לא מעט מקרים שבהם תובעים לא מקבלים את הזכויות ואחוזי הנכות שמגיעים להם; בתביעות מסוימות התובעים לא יקבלו כלל אחוזי נכות שמזכים בפיצויים: אחוזי נכות של 9%-0% אינם מלווים בפיצויים, מה שעלול להוביל לבעיות פיננסיות ובעיות נוספות.

כדי להגדיל את הסיכויים לקבל אחוזי נכות זמנית או נכות קבועה, מומלץ להיעזר בשירות של עורך דין משרד ביטחון. עורכי דין שמתמחים בתחום של משרד הביטחון מכירים את כל המנגנונים בפעולה, את ההליכים השונים ואת מה שיכול להתרחש בוועדה הרפואית. תמיכה, ליווי וייצוג משפטי מקצועי יגדיל את סיכוייכם לקבל את הזכויות שמגיעות לכם, ולעבור את תהליך התביעה ביתר קלות.