פציעה במהלך חופשה מהצבא

שיתוף

פציעה במהלך חופשה מהצבא
פציעה של חיילים במהלך אימונים, פעילות מבצעית ופעילויות אחרות שקשורות לשירות הצבאי הינה תרחיש רווח. כאשר מתרחשות פציעה מהסוג הזה, החייל שנפצע זכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים. אולם, מה קורה כאשר מתרחשת פציעה במהלך חופשה מהצבא? גם במקרה הזה ניתן להגיש תביעה לפיצויים, אך חשוב להכיר את הדקויות והסייגים של פציעות מהסוג הזה.

מי יכול להגיש תביעה על פציעה במהלך חופשה מהצבא?

נהוג להבדיל בין שני מקרים של חיילים בחופשה: חופשה שאושרה על ידי גורם בכיר וחופשה שאינה אושרה. במקרה שמדובר בחופשה שאושרה על ידי הצבא, החייל שנפצע יכול להגיש תביעה בגין פציעה, ולקבל פיצויים לפי חומרת מצבו. חוק הנכים, תגמולים ושיקום, מבחין בין מספר פציעות בחופשה שבגינן ניתן לקבל אחוזי נכות ואת הפיצויים הנלווים:

פציעה במהלך חופשה מהצבא
פציעה במהלך חופשה מהצבא
  • פציעות שאירעו במהלך חופשה שאושרה מראש
  • פציעות שהתרחשו בפרק זמן של 14 יום לפחות שבמהלכם החייל לא מילא תפקיד בשירות הצבאי
  • פציעות שלא התרחשו במהלך עבודה שנהוג לקבל עליה כסף, או במהלך פעילות ספורטיבית (גם כאשר מדובר בעבודה או פעילות שאושרה על ידי גורם צבאי)

כפי שניתן לראות, ישנן מגבלות מסוימות על הגשת תביעה בגין פציעה במהלך חופשה מהצבא. עבור אלו שזכאיים להגיש תביעה על פציעה במהלך חופשה, יש לעשות זאת תחת חוק התגמולים לחיילים ובני משפחותיהם. החוק הייחודי הזה נחקק בשנת 1988, והוא מכיר בזכויות הסוציאליות של חיילים – גם אם הם נמצאים בחופשה. במהלך פגרה מאושרת מהשירות הצבאי, חיילים בחופשה עדין נחשבים לחיילים בשירות. לצד העובדה שחיילים במהלך השירות אינם יכולים להרשות לעצמם ביטוח פרטי, חשוב להכיר בזכויותיהם במהלך כל ימי שירותם – גם בחופשה.

הגשת תביעה על פציעה במהלך חופשה מהצבא: מה צריך לעשות?

התנאים שצוינו מעלה מסייגים את המקרים שבהם ניתן להגיש תביעה על פציעה בחופשה. אולם, זה לא הסייג היחיד בחוק הנכים, תגמולים ושיקום. במצבים של פציעה "רגילה", כלומר פציעה צבאית שלא אירעה במהלך חופשה, ניתן לקבל פיצויים מגובה אחוזי נכות של 10% ומעלה. אולם

, זה לא כך בתביעות של חיילים בחופשה: במקרה של פציעה בחופשה ניתן לקבל פיצויים, הטבות או טיפולים אך ורק אם נקבעים אחוזי נכות של 20% ומעלה.

כאשר מחליטים להגיש תביעה על פציעה במהלך חופשה מהשירות, יש להגיש אותה לאחר הערכה רפואית מקצועית. כלומר, יש צורך באסמכתא רפואית כדי להיות זכאיים להגשת תביעה.

לאחר שמקבלים מסמכים שמעידים על פציעה מגבילה שאירעה במהלך חופשה, יש להגיש אותם לקצין התגמולים של משרד הביטחון. לצד המסמכים הרפואיים, יש להגיש טפסי תביעה, אשר כוללים את פרטי התובע ואת נסיבות הפציעה.

קצין התגמולים אוסף לידיו את כל החומרים הנדרשים, בוחן אותם ומחליט האם להעביר את התיק הלאה; אם קצין התגמולים גורס שיש עילה לגיטימית לתביעה, המסמכים יעברו למומחים רפואיים מטעם משרד הביטחון. לגורמים האלו יש את הניסיון והסמכות לבחון האם פציעה כזו או אחרת היא מגבילה, והאם מדובר בפציעה שמזכה באחוזי נכות ופיצויים.

במקרים שבהם המומחים מחליטים שפציעה שאירעה במהלך חופשה הובילה למוגבלות גופנית, מסקנותיהם יתועדו בהתאם. המומחים בתורם יעבירו את הממצאים לקצין התגמולים, שיבחן את ההחלטה ויעביר את תיק התביעה לוועדה רפואית.

תפקידה של הוועדה הוא לקבוע אחוזי נכות, ולכן יש לה משמעות מכרעת; כאמור, אם הוועדה תקבע אחוזי נכות נמוכים מ-20%, התובע לא יקבל פיצויים כלל. לכן זה חשוב להציג את התיק, חומרים רפואיים ואת נסיבות המקרה באופן שיראה לכל גורמי הסמכות כי פציעה במהלך חופשה הובילה לנכות שמזכה בפיצויים.

קבלת אחוזי נכות בגין פציעה במהלך חופשה

חיילים שחווים פציעה מגבילה במהלך שירותם ומתקשים להתנהל כפי שהתנהלו בעבר זקוקים לפיצויים כספיים. התגמול הזה מאפשר לחיילים לקבל טיפול רפואי נאות, לכלכל את עצמם ולאזן את המצב הגופני שנקלעו אליו.

לכן, הגשת תביעות באופן מסודר היא חיונית, ויכולה להביא לקבלת אחוזי הנכות שנדרשים לקבלת פיצויים. כבר מרגע איסוף המסמכים הרפואיים ומילוי טופס התביעה חשוב להיות מדויקים, ולהציג ראיות שמעידות על פגיעה משמעותית.

פציעה בחופשה
פציעה בחופשה

בנוסף, מעמד הוועדה הרפואית הוא מעמד מכריע; בשלב הסופי הזה יש להתנהל באופן הנדרש מול חברי הוועדה, לענות על שאלות באופן מדויק ולפעול באופן שיכריע לטובתכם. כדי לעשות זאת, מומלץ לקבל ייצוג של עורך דין משרד ביטחון מקצועי.

קבלת פיצויים בגין פציעה במהלך חופשה מהצבא היא מאתגרת, בייחוד לאור העובדה שרף הפיצויים גבוה יותר מאשר פציעות רגילות. עורך דין מקצועי, שמכיר את כל הגורמים שלוקחים חלק בהחלטות, יודע כיצד להציג את התיק באופן מדויק.

עם ייצוג מקצועי הסיכויים לקבלת פיצויים גבוהים יותר מאשר הגשת תביעה באופן עצמאי לחלוטין. בנוסף, ייצוג של עורך דין מקצועי מאפשר לשנות החלטות שנקבעו באמצעות הגשת ערעור, ובכך לקבל פיצויים גם במקרים שבהם נקבעו אחוזי נכות נמוכים.

פציעה של חיילים במהלך אימונים, פעילות מבצעית ופעילויות אחרות שקשורות לשירות הצבאי הינה תרחיש רווח. כאשר מתרחשות פציעה מהסוג הזה, החייל שנפצע זכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים. אולם, מה קורה כאשר מתרחשת פציעה במהלך חופשה מהצבא? גם במקרה הזה ניתן להגיש תביעה לפיצויים, אך חשוב להכיר את הדקויות והסייגים של פציעות מהסוג הזה.

מי יכול להגיש תביעה על פציעה במהלך חופשה מהצבא?

נהוג להבדיל בין שני מקרים של חיילים בחופשה: חופשה שאושרה על ידי גורם בכיר וחופשה שאינה אושרה. במקרה שמדובר בחופשה שאושרה על ידי הצבא, החייל שנפצע יכול להגיש תביעה בגין פציעה, ולקבל פיצויים לפי חומרת מצבו. חוק הנכים, תגמולים ושיקום, מבחין בין מספר פציעות בחופשה שבגינן ניתן לקבל אחוזי נכות ואת הפיצויים הנלווים:

  • פציעות שאירעו במהלך חופשה שאושרה מראש
  • פציעות שהתרחשו בפרק זמן של 14 יום לפחות שבמהלכם החייל לא מילא תפקיד בשירות הצבאי
  • פציעות שלא התרחשו במהלך עבודה שנהוג לקבל עליה כסף, או במהלך פעילות ספורטיבית (גם כאשר מדובר בעבודה או פעילות שאושרה על ידי גורם צבאי)

כפי שניתן לראות, ישנן מגבלות מסוימות על הגשת תביעה בגין פציעה במהלך חופשה מהצבא. עבור אלו שזכאיים להגיש תביעה על פציעה במהלך חופשה, יש לעשות זאת תחת חוק התגמולים לחיילים ובני משפחותיהם. החוק הייחודי הזה נחקק בשנת 1988, והוא מכיר בזכויות הסוציאליות של חיילים – גם אם הם נמצאים בחופשה. במהלך פגרה מאושרת מהשירות הצבאי, חיילים בחופשה עדין נחשבים לחיילים בשירות. לצד העובדה שחיילים במהלך השירות אינם יכולים להרשות לעצמם ביטוח פרטי, חשוב להכיר בזכויותיהם במהלך כל ימי שירותם – גם בחופשה.

הגשת תביעה על פציעה במהלך חופשה מהצבא: מה צריך לעשות?

התנאים שצוינו מעלה מסייגים את המקרים שבהם ניתן להגיש תביעה על פציעה בחופשה. אולם, זה לא הסייג היחיד בחוק הנכים, תגמולים ושיקום. במצבים של פציעה "רגילה", כלומר פציעה צבאית שלא אירעה במהלך חופשה, ניתן לקבל פיצויים מגובה אחוזי נכות של 10% ומעלה. אולם, זה לא כך בתביעות של חיילים בחופשה: במקרה של פציעה בחופשה ניתן לקבל פיצויים, הטבות או טיפולים אך ורק אם נקבעים אחוזי נכות של 20% ומעלה.

כאשר מחליטים להגיש תביעה על פציעה במהלך חופשה מהשירות, יש להגיש אותה לאחר הערכה רפואית מקצועית. כלומר, יש צורך באסמכתא רפואית כדי להיות זכאיים להגשת תביעה.

לאחר שמקבלים מסמכים שמעידים על פציעה מגבילה שאירעה במהלך חופשה, יש להגיש אותם לקצין התגמולים של משרד הביטחון. לצד המסמכים הרפואיים, יש להגיש טפסי תביעה, אשר כוללים את פרטי התובע ואת נסיבות הפציעה.

קצין התגמולים אוסף לידיו את כל החומרים הנדרשים, בוחן אותם ומחליט האם להעביר את התיק הלאה; אם קצין התגמולים גורס שיש עילה לגיטימית לתביעה, המסמכים יעברו למומחים רפואיים מטעם משרד הביטחון. לגורמים האלו יש את הניסיון והסמכות לבחון האם פציעה כזו או אחרת היא מגבילה, והאם מדובר בפציעה שמזכה באחוזי נכות ופיצויים.

במקרים שבהם המומחים מחליטים שפציעה שאירעה במהלך חופשה הובילה למוגבלות גופנית, מסקנותיהם יתועדו בהתאם. המומחים בתורם יעבירו את הממצאים לקצין התגמולים, שיבחן את ההחלטה ויעביר את תיק התביעה לוועדה רפואית.

תפקידה של הוועדה הוא לקבוע אחוזי נכות, ולכן יש לה משמעות מכרעת; כאמור, אם הוועדה תקבע אחוזי נכות נמוכים מ-20%, התובע לא יקבל פיצויים כלל. לכן זה חשוב להציג את התיק, חומרים רפואיים ואת נסיבות המקרה באופן שיראה לכל גורמי הסמכות כי פציעה במהלך חופשה הובילה לנכות שמזכה בפיצויים.

קבלת אחוזי נכות בגין פציעה במהלך חופשה

חיילים שחווים פציעה מגבילה במהלך שירותם ומתקשים להתנהל כפי שהתנהלו בעבר זקוקים לפיצויים כספיים. התגמול הזה מאפשר לחיילים לקבל טיפול רפואי נאות, לכלכל את עצמם ולאזן את המצב הגופני שנקלעו אליו.

לכן, הגשת תביעות באופן מסודר היא חיונית, ויכולה להביא לקבלת אחוזי הנכות שנדרשים לקבלת פיצויים. כבר מרגע איסוף המסמכים הרפואיים ומילוי טופס התביעה חשוב להיות מדויקים, ולהציג ראיות שמעידות על פגיעה משמעותית.

בנוסף, מעמד הוועדה הרפואית הוא מעמד מכריע; בשלב הסופי הזה יש להתנהל באופן הנדרש מול חברי הוועדה, לענות על שאלות באופן מדויק ולפעול באופן שיכריע לטובתכם. כדי לעשות זאת, מומלץ לקבל ייצוג של עורך דין משרד ביטחון מקצועי.

קבלת פיצויים בגין פציעה במהלך חופשה מהצבא היא מאתגרת, בייחוד לאור העובדה שרף הפיצויים גבוה יותר מאשר פציעות רגילות. עורך דין מקצועי, שמכיר את כל הגורמים שלוקחים חלק בהחלטות, יודע כיצד להציג את התיק באופן מדויק. עם ייצוג מקצועי הסיכויים לקבלת פיצויים גבוהים יותר מאשר הגשת תביעה באופן עצמאי לחלוטין. בנוסף, ייצוג של עורך דין מקצועי מאפשר לשנות החלטות שנקבעו באמצעות הגשת ערעור, ובכך לקבל פיצויים גם במקרים שבהם נקבעו אחוזי נכות נמוכים.